Muskus røyeblink

Wigglers Muskus Røyeblink med integrert lys, er en fantastisk røyeblink som på få år har satt seg som en svært effektiv blink..