Reservespoler.

Vi har reservespoler til alle  modeller av fluesneller fra Loop, Waterworks Lamson, og Hardy.