Gleden ved å fange fisk med ørretfluer som imitasjoner av ørretens naturlige byttedyr er ubeskrivelig. I tillegg er det svært effektivt. Hvis ørreten er på hugget er den gjerne opportunistisk og tar variert føde. Er den derimot mindre på hugget eller beiter på store mengder av ett spesielt innsekt i et spesifikt stadie, er det ofte kun imitasjonsfiske som fører frem. Imitasjonsfiske er slettes ikke så vanskelig som noen gir inntrykk av. Døgnfluer, vårfluer, mygg, maur, vann-nymfer, øyenstikkere og stankelbein dekker mesteparten av det du trenger.